Jaarcijfers 2014 en 2015 Ver. Historie Schinnen

Geldelijke middelen

1jan 2014:

23.516,05

1jan2015:

26.583,28

      

      2014

        2015

INKOMSTEN

 

 

UITGAVEN

 

 

Contributie

        253,00

        239,00

Huur locatie

      2.249,39

    2.271,88

Subsidie gemeente

     2.959,00

     2.996,00

Onroerend Zaakbelasting

            397,60

          273,68

Verkoop jaarboeken

     3.540,00

     3.431,85

Huisvestingskosten

            185,16

          341,09

Open dag

        395,30

        194,00

Open dag

            128,24

          103,36

Rente

        488,90

        363,30

Kantoorartikelen

            222,86

          443,46

Diversen

          55,00

        601,00

Verzekeringen

            121,00

          121,01

 

 

 

Bankkosten

              76,12

          142,85

      

 

 

Abonnementen

            221,50

          106,50

 

 

 

Website

              83,82

            85,24

 

 

 

Representatiekosten

            864,74

          722,56

 

 

 

Diversen

              73,54

            85,00

 

 

 

Vakliteratuur/boeken

             

          100,40

 

 

 

Computer/onderdelen

 

       1.317,18

 

 

 

Drukwerk  jaarboeken

 

       3.484,08

 

 

 

Drukwerk

De Bokkerijders

 

          507,90

Totaal

31.207,25

34.408,43

Totaal

      4.623,97

   10.391,14

Uitgaven

     4.623,97

   10.391,14

 

 

 

Geldelijke middelen

26.583,28

24.017,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas

      512,00

      182,10

INKOMSTEN

        2014

        2015

Regiobank

     2.268,26

     1.430,24

 

    7.691,20

    7.825,15

Rabobank

   10.403,52

     8.647,79

UITGAVEN

      4.623,97

    10.391,14

Groeirenterekening

   13.399,50

   13.757,16

 

   3.067,23

-   2.565,99

Totaal

26.583,28

24.017,29

  2.565,99