Schinnen en haar kerkdorpen

Bij de wet van 21 mei 1981 tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg, zijn de voormalige gemeenten Amstenrade, Oirsbeek en Schinnen per 1 januari 1982 samengevoegd tot één nieuwe gemeente "Schinnen".
Gelegen tussen de stedelijke gebieden Sittard/Geleen Heerlen/Hoensbroek en Brunssum, vormt zij samen met de gemeente Onderbanken een groene gordel.
De huidige gemeente wordt dus gevormd door een drietal oude gemeenten, te weten, Schinnen (bestaande uit de kernen Schinnen, Puth en Sweikhuizen), Oirsbeek (bestaande uit Oirsbeek en Doenrade) en Amstenrade.

De samenvoeging van deze drie voormalige gemeenten, diende in het algemeen voor de vergroting van de bestuurskracht en de dienstverlening naar de burgers. Bovendien vormden deze drie gemeenten samen één grotere krachtdadige gemeente met een duidelijk plattelands karakter.

Kadasterkaarten