De rechten van alle afbeeldingen in deze site liggen bij een van de genoemde fotografen. Is deze onbekend dan doen wij ons uiterste best om te achterhalen of en zo ja waar eventuele rechten van derden op het materiaal in de collectie berusten. Mochten derden menen dat er rechten berusten op afbeeldingen in de fotoreportage, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Voor iedere vorm van gebruik van de afbeeldingen moet een gebruiksvergoeding aan de rechthebbende worden betaald. Neem hiervoor contact met ons op.

Afbeeldingen van leden van het Koninklijk huis

Indien op een foto een lid van het Koninklijk Huis voorkomt en u deze foto voor een publicatie wil gebruiken moet de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) eerst om toestemming worden gevraagd.

Kadasterkaarten