Sweikhuizen


Tegen de heuvelhelling tussen Geleen en Spaubeek ligt Sweikhuizen idyllisch tussen het omringende natuurschoon. Van bovenaf biedt het dorp een schitterend uitzicht op het Geleen- en Maasdal. Het is geflankeerd door bos en akkers.
De naam Sweikhuizen is waarschijnlijk afkomstig van het woord Zweihuizen oftewel twee huizen. Het is de aanduiding van een bebouwing welke is gelegen tussen twee huizen. Algemeen wordt aangenomen dat de Stammenhof het boven- en de Biessenhof (gelegen op Geleens grondgebied) het benedenhuis was. deze beide hoeven en hun landerijen besloegen een gebied dat uitgestrekter was dan het huidige kerkdorp. Het was eigendom van de Heren van Schinnen. De eerste bewoners aan de verbindingsweg tussen de twee genoemde hoeven waren pachters, knechten en ander personeel. Later kwamen daar nog voornamelijk handwerkslieden bij.
Naast de boerenwoningen zijn op en tegen het plateau nog enkele kleinere boerderijtjes van belang. Oude foto's geven een goed beeld van Sweikhuizen met een opeenvolgende rij van vakwerkhuizen. Overgebleven zijn enkele vak-werkwoningen, deels versteend. De kerk van Sweikhuizen was oorspronkelijk een kapel. Wegens ruimtegebrek werd in 1739 onder leiding van stadhouder Reinerus Hagens deze kapel omgetoverd tot het huidige, fraaie monumentale kerkje. De middelen werden opgebracht door de plaatselijke bevolking. Minderbedeelden droegen hun steentje bij door te helpen tijdens de bouw.

Kadasterkaarten